xa-go-bi-ri

Đổi mới công nghệ làm mái nhà

Kết cấu mái nhà truyền thống Hiện tại khi làm mái nhà, các gia chủ đa phần sẽ nghĩ ngay đến những phương án làm mái nhà truyền thống như mái kết cấu gỗ hoặc kết cấu thép hộp (sắt hộp). Và loại ngói được chọn thường là ngói đất nung. Tuy nhiên những cách …