thi-cong-mai-lop-ngoi

Kết cấu và cách lợp mái ngói

Tài liệu tham khảo : Kết cấu và cách lợp mái ngói CHỦNG LOẠI NGÓI: Ngói Sóng Nhỏ và các phụ kiện đi kèm như: Ngói nóc, Ngói đuôi, Ngói rià, Chạc ba, Chạc tư. NGÓI NÓC: Dùng để phủ nơi giao nhau giữa hai mái, cả đỉnh và hông mái. NGÓI RIÀ: Dùng để phủ …