Địa điểm: Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Mái nhà biệt thự

Sự dụng khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ Viettruss và lợp ngói