Gạch thông gió TG25

-Kích thước: 190*190*65mm
-Khối lượng: 3,4kg/viên
-Số lượng: 25 viên/m2