Ngói Màu SCG- Dạng Phẳng Màu Milano Red

  • Barcode : VNMSCG0211160017
  • Kích thước : 33×42 (cm)
    Trọng lượng : 5 (kg)

Ngói Màu SCG- Dạng Phẳng Màu Milano Red