Ngói mầu Hạ long Ngói 22 Hạ Long

Kích thước (mm): 340x200x13

Trọng lượng (kg/v): 2,0

Ngói mầu Hạ long Ngói 22 Hạ Long