Ngói mầu Prime 08.06.109

KÍCH THƯỚC 300 x 410 mm
TRỌNG LƯỢNG (KG)3.5

Ngói mầu Prime 08.06.109