Ngói mầu Prime 08.06.113

KÍCH THƯỚC 300 x 410 mm
TRỌNG LƯỢNG (KG)3.5